Ngày 30 tháng 12 ăm 2017. Phòng giáo dục huyện Phù Mỹ Tổ chức hội thi đồ dùng dạy học  tự làm cấp huyện.

Hội Thi gồm có 20 trường mầm non, mẫu giáo trong huyện tham gia. Mỗi Trường có 2 bộ đồ dùng tự làm, nguồn nguyên liệu chính là nguyên vật liệu phế liệu sẵn có ở địa phương như: vỏ chai nhựa, các loại xốp,..Trường Mẫu giáo Mỹ Lợi tham gia 2 bộ đồ dùng: Bộ vòng xoay kể chuyện và bộ đồ chơi phát triển vận động. kết quả bộ vong xoay kể chuyện đạt giải ba